Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Website Cwin666

Xin chào và cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi! Quyền sử dụng website này, kể cả tất cả thông tin, chức năng và dịch vụ được cung cấp qua website hoặc bởi Cwin666, được điều chỉnh bởi các Điều Khoản và Điều Kiện dưới đây. Khi bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng website: https://cwin666.me/ điều đó có nghĩa là bạn đã hiểu và đồng ý tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của Cwin666.

Điều Khoản Và Điều Kiện  – Sở Hữu và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Website này, cùng với tất cả các nội dung, chức năng và đặc điểm kỹ thuật (bao gồm nhưng không hạn chế ở thông tin, phần mềm, văn bản, hiển thị, hình ảnh, video và âm thanh), thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, những bên cấp phép hoặc cung cấp nội dung cho chúng tôi, và được bảo hộ theo các luật về bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác.

Sở Hữu và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ
Sở Hữu và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Việc Sử Dụng Trang Website Cwin666

Bạn được cung cấp một giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có khả năng bị thu hồi để truy cập và sử dụng trang Cwin666 với mục đích không thương mại và cá nhân. Bạn không được phép sử dụng trang này cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, hoặc theo cách có thể gây hại, cản trở, quá tải, ảnh hưởng tiêu cực đến hoặc ngăn chặn quyền sử dụng và hưởng thụ của người dùng khác đối với trang Cwin666

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này chỉ dùng cho mục đích cung cấp thông tin chung và không được xem là lời khuyên chuyên môn. Chúng tôi không cam kết hoặc khẳng định tính toàn diện, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính sẵn có của bất kỳ thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc đồ họa nào trên Trang Cwin666 cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Việc bạn dựa vào thông tin này diễn ra hoàn toàn theo rủi ro cá nhân của bạn.

Hạn Chế Trách Nhiệm

Dưới mọi hoàn cảnh, chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm nào về mọi tổn thất hoặc hậu quả, dù là trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, đặc thù hay phạt đền bù, mà bạn có thể gặp phải liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Cwin666, cũng như bất kỳ nội dung, tính năng hoặc dịch vụ nào được cung cấp qua trang này. Điều này áp dụng cho mọi trường hợp, không kể căn cứ pháp lý, kể cả khi chúng tôi đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại.

Hạn Chế Trách Nhiệm
Hạn Chế Trách Nhiệm

Bảo Vệ

Bạn cam kết bảo đảm, bảo vệ và không làm cho chúng tôi, cũng như các công ty con, các đối tác, quản lý, nhân viên, đại diện, người cấp quyền và nhà cung cấp đối mặt với bất kỳ thiệt hại, chi phí, mất mát hay phí tổn nào, kể cả phí luật sư, do vi phạm của bạn với các Điều khoản này hoặc do bất kỳ hành động nào của bạn liên quan đến việc sử dụng trang Cwin666.

Sửa Đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Bằng việc bạn tiếp tục sử dụng trang Cwin666 sau khi các sửa đổi được áp dụng, bạn tự động đồng ý với các điều khoản đã được cập nhật.

Pháp Luật Điều Chỉnh và Thẩm Quyền

Các Điều khoản này và việc bạn sử dụng trang Cwin666 sẽ tuân theo luật pháp của quốc gia nơi chúng tôi hoạt động, mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ quy tắc lựa chọn luật pháp hoặc xung đột pháp lý nào. Mọi vấn đề pháp lý, khiếu nại hoặc thủ tục liên quan đến hoặc phát sinh từ những Điều khoản này sẽ thuộc thẩm quyền độc quyền của tòa án tiểu bang hoặc liên bang tại quốc gia chúng tôi đặt trụ sở.

Pháp Luật Điều Chỉnh và Thẩm Quyền
Pháp Luật Điều Chỉnh và Thẩm Quyền

Thỏa Thuận Toàn Diện

Các Điều khoản này đại diện cho thỏa thuận hoàn chỉnh giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng trang Cwin666 Casino và thay thế mọi giao tiếp, đề xuất, dù là bằng lời nói hay văn bản, trước đây hoặc hiện tại giữa bạn và chúng tôi.

Chi Tiết Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn cần giải đáp thắc mắc hoặc muốn đưa ra ý kiến liên quan đến Điều Khoản và Điều Kiện này, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ: cwin666.me@gmail.com

Hãy nhớ rằng thông tin được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất thông tin chung và không có ý định thay thế lời khuyên pháp lý từ các chuyên gia. Để chắc chắn rằng Điều khoản và Điều kiện của bạn phù hợp với luật pháp và đáp ứng các yêu cầu pháp lý cụ thể tại địa phương, bạn cần tư vấn từ một chuyên gia pháp lý.

Xem thêm:>>> Miễn Trừ Trách Nhiệm Tại Cwin666 – Nghĩa Vụ Của Nhà Cái